Бизнес на втората миля.

В Проповедта на планината Исус издига нови, по-високи стандарти на морал и поведение. В цитирания по-горе стих той говори за един обичай, който войниците от римската империя прилагали по това време. Те имали право да поискат……. За да прочетете цялата статия последвайте линка.

Бизнес на втората миля. Read More »