Какви са основните ценности на твоя бизнес?

Regal Connect Blog Post

Всеки бизнес има своите ценности. Те са в основата на културата ни, а тя създава атмосферата, в която работи екипа. Моралните правила на една фирма може да не са написани и комуникирани с персонала, но дори неосъзнато те съществуват.

Разбира се, когато говорим за бизнес, който се ръководи или принадлежи на Християни, се очаква той да е основан на Божието Слово – Библията. Но това звучи доста общо и за някои хора вероятно абстрактно.

Когато формираме  ценностите, на своя бизнес, не е необходимо да използваме християнски термини. Възможно е обаче ценностите които обявяваме да се различават от реалността. Затова трябва да комуникираме с екипа си принципите, които очакваме те да следват в работата си. Трябва да се убедим, че те са разбрали всеки един от тях, да им дадем практични примери как да ги прилагат и най-важното самите ние да ги спазваме.

След това трябва да изградим работещ механизъм, чрез който да следим дали ценностите се прилагат от екипа ни. Съответно при добри примери екипът трябва да бъде поощряван, а при системно нарушаване – коригиран. (Знаете примера със сандвича, нали? Ако хлябът е насърчението, а пълнежът вътре е корекцията, нашият сандвич трябва да има две филии хляб и само една плънка между тях. Или с други думи човек има нужда от двойно повече насърчаване от колкото от корекция. Така сме устроени.)

Ценностите на нашия бизнес са правила, които са достатъчно ясни и прости и са приложими в ежедневната ни работа. Лесно е да се прецени дали ги прилагаме или не. Те не са нещо абстрактно.

Знам, че е трудно да се следват морални ценности в негативна среда. Обаче от друга страна в атмосфера на нечестие дори малките опити да сме различни и да работим почтено се забелязват веднага, защото контрастират на общия фон. Това ни прави различни и лесно забележими.

Ако християнските ценности не са залегнали в основата на вашия бизнес все още, не се обезсърчавайте. Просто трябва да започнем от някъде. Да направим първата стъпка и след това втората и да не спираме да се стремим към промяна. Ние можем да се променяме, но промяната изисква време.

Голямо предизвикателство е фактът, че макар да имаме изграден морал и ценности, които следваме, нашият екип вероятно не ги споделя напълно.

Ето няколко широко разпространени практики, които рушат християнските ценности в бизнеса ни: 

  1. Победа на всяка цена (или целта оправдава средствата);
  2. Никога не си признавай, когато си сбъркал;
  3. Не прави повече от това, което е достатъчно, за да се случат нещата;
  4. Гледай да не се открояваш от тълпата. Прави това, което е общоприето;
  5. Бори се с конкуренцията и се стреми да я унищожиш;
  6. Винаги се стреми да си най-умния, най-можещия, най-добрия;
  7. Няма проблем, когато правиш нещо нередно ако не те хванат.

Ценностите, които поставяме като основа на нашия бизнес, не трябва да са многобройни. Трябва да са кратки и лесно разбираеми.

Павел дава добър пример във Филипини 4:8 за добродетели, които могат да са в основата на ценностите, които изповядва нашия бизнес.

Ето моралния кодекс на Въздушните сили на Съединените американски щати (USAF):

Почтеността на първо място (Integrity first);

Поставяй служенето на другите преди себе си (Service before self);

Отличие във всичко, което правим (Excellence in all we do)

Християнството е насочено към хората. Цялата му идея е, че Бог търси нас и иска да ни покаже любовта Си. Иска да има взаимоотношение с нас, да бъде наш Баща. Християнството не е просто една поредица от правила, а взаимоотношение. Затова, без значение в каква сфера работим, винаги трябва човекът да е на фокус. Ние, бидейки представители на Христос, можем да демонстрираме практично Божията любов на хората, които обслужваме и с които работим. Това трябва да е в основата на ценностите на вашия бизнес.

Regal Connect

Christian Business Network

Вдъхновено от:

Shearer, Darren. The Christ-Centered Company

 

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Christian Business Network

Join us
Please contact us by email: info@regalconnect.org  or to your phone number:
+359 89 727 2740
(Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat)
en_USEN