Слушаме Бог – Но Не Съвсем

ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ

Слушаме Бог – Но Не Съвсем – Рик Бокс

В своята книга Unconventional Business, Ричард Блакаби, автор и международен говорител, разказва история, в която бизнесмен пита Бог дали да приеме предложение за работа или не. Въпросният човек търсил мъдрост от Бог, но в крайна сметка не чул ясен отговор и решил да приеме предложението. Това обаче се оказало огромна грешка.

По време на разговор с човека, приел предложението, Блакаби го попитал: “Какво беше мнението на жена ти по въпроса?” Той отговорил: “Тя беше против.” Блакаби продължил: “Ами пасторът какво каза?” “– Той не е по тази част – не е бизнесмен и затова изобщо не съм го питал. Но синът ми ме посъветва да не приемам работата, макар че той е само дете.” В отговор Блакаби заключил:”Изглежда Бог ти е говорил няколко пъти, но ти просто не си слушал.”

Що се отнася до това да практикуваме своята вяра, когато сме изправени пред различни житейски и професионални предизвикателства, “Как да разбера Божията воля”? несъмнено се явява един от най-често задаваните въпроси. В Библията има примери, в които Бог говори с човека директно и лично. Ной беше лично инструктиран да построи ковчега, в който той и животните по земята щяха да пребивават по време на потопа. Бог говори директно и с Мойсей, показвайки му се в горящия храст. Пророк Илия общува с Бог директно още от ранна детска възраст. Савел, който след като приема Христос, става известен като Павел, има директен разговор с Бог по пътя си до Дамаск. Това са само някои примери, в които Бог общува с човека по такъв начин.

Вероятно познавате поне един човек, който твърди, че е чувал гласа на Бог ясно, че Той му е говорил по начин, по който ние хората си говорим. Бог може да общува с нас така и го прави, но в много редки случаи. По-често той избира да не ни говори с глас и не пише Своите послания на билборд с големи неонови букви. Ето някои от по-често срещаните начини, по които Бог общува с нас.

Бог общува с нас чрез Своето Слово.

Старият и Новият завет представляват 66 книги, пълни с житейски истини и принципи, които са приложими и днес във всички области на живота, дори в бизнес среда от 21-и век. Както един лидер се изрази веднъж: “Библията е най-добрата бизнес книга, която някога съм чел.” Напълно съм съгласен с това изказване, защото: “цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божият човек усъвършенстван, съвършено подготвен за всяко добро дело.” (2 Тимотей 3:16-17).

Бог ни говори чрез съветите на другите.

Понякога не искаме да получим съвет от другите или пък игнорираме това, което ни е казано, просто защото е различно от отговора, който искаме да чуем. Но е хубаво да се вслушваме в опитните и заслужаващи доверие хора около нас – това могат да бъдат наши приятели, колеги, съпругът или съпругата ни, дори децата ни, които имат по-силно развита интуиция за гласа на Бог. Техните съвети/коментари могат да ни помогнат да избегнем скъпоструващи грешки, които могат да преобърнат тотално живота ни. “Където няма мъдро ръководене, народът пропада,
а в многото съветници има безопасност.” (Притчи 11:14). “Слушай съвет и приемай поука, за да станеш мъдър в сетните си дни.” (Притчи 19:20).

Бог може да ни говори и чрез обстоятелствата. Що се отнася до ситуациите, в които попадаме, можем да бъдем сигурни, че когато иска да ни каже нещо, Бог може да избере да го направи като отвори една врата и затвори друга. “Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му.“ (Притчи 16:9). “Стъпките на човека се оправят от Господа; и така, как би познал човек пътя си?” (Притчи 20:24).

Има и други начини, чрез които Бог може да ни напътства, но важното е да слушаме и да обръщаме внимание на това, което Той ни казва. В Матей 11:15, Исус казва: “Който има уши да слуша, нека слуша.” Ако питаме Бог нещо, Той със сигурност ще ни отговори по един или друг начин, но ние трябва да сме готови да го чуем.

Copyright 2023, Unconventional Business Network. Съдържание, адаптирано с разрешение от UBN Integrity Moments, коментар относно темата за вярата и работата. www.unconventionalbusiness.org. UBN е организация, занимаваща се със служене на малки бизнеси по целия свят.

CBMC INTERNATIONAL: Christopher Simpson, President csimpson@cbmcint.org
P.O. Box 17376
▪ Tucson, Arizona 85731 ▪ U.S.A.
тел.номер: 520-334-1114
e-mail адрес: mmanna@cbmcint.org
Уебсайт: www.cbmcint.org

Въпроси за размисъл/дискуся

1. Познавате ли някой, който ясно е чувал гласа на Бог? А Вие самите чували ли сте директно напътствие? Ако да – опишете преживяването и обстоятелствата около него.

2. Молите ли се и чакате ли отговор и напътствие от Бог, когато предстои да вземете важно решение? Защо (не)?

3. По какъв начин Бог може да ни даде напътствия чрез Словото Си и да ни помогне да вземем важно решение или да поправим извършени грешки? Дайте примери.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Християнска Бизнес Мрежа

Bключи Cе
Моля, свържете се с нас на емайл: info@regalconnect.org  или на телефон:
+359 89 727 2740
(Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat)
bg_BGBG