Нашето
Видение

Да изградим платформа за взаимоотношения и партньорство между бизнес лидери и предприемачи, които са приели работата си като своя мисия.

Нашата
Mисия

Да помогнем на хората от бизнеса да благоуспяват полагайки здравата основа на  Божиетo Слово и Християнските ценности в живота и бизнеса си и да направят Христос познат на работното си място.

Относно Regal Connect

През 2018 г група Християни бизнес лидери, предприемачи и млади професионалисти се събрахме за първи път във Варна с желание да се подкрепяме в нашите усилия да се развиваме и да споделяме вярата си на работното си място. Така се роди нашата платформа.

Ние знаем, че в основата на всяка успешна организация стои добро взаимоотношение между хора, които имат общи ценности и цели. За това се стремим да градим взаимоотношения и доверие помежду си. Организираме и малки групи на общение, където хората се познават, помагат си и споделят помежду си за своите изпитания и победи.

Знанието е друг ключ за успех. За това наша цел е да предоставяме на нашата общност подбрани практични обучения, да организираме семинари и срещи с професионалисти. Без подходящото знание нито един бизнес не би бил успешен, без значение колко усилия влагаме в него.

Разбира се освен да сме успешни за себе си Исус ни учи да живеем живот на даване. За това организираме благотворителни кампании, но също мотивираме хората от нашата общност да бъдат даващи в личния си живот и винаги да търсят възможности да споделят за своята вяра с хората около тях.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ЕКИПА

Dragomir

Founder

Bryan

Networking & Mission

Christian

Creative Director

Ilona

Translator

свържете - се с нас

E-mail

info@regalconnect.org

Телефон

+359 89 691 1007

bg_BGBG