Когато ви омръзне да бъдете уморени.

ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ

Всички се уморяваме и имаме нужда от почивка. Но освен физически, човек се изморява и емоционално. Затова душата ни също се нуждае от почивка.

В тази връзка Исус каза в Матей 11:28-29:

“Дойдете при Мене всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви успокоя.

Вземете Моето иго върху си, и научете се от Мене; защото съм кротък и смирен на сърце; и ще намерите покой на душите си.”

Коренът на думата, която е преведена от гръцки като “обременени” е “kopos” и означава умора от интензивна работа или грижи, изтощение от физическо или емоционално натоварване.
Ако още от сътворението на човека Бог му е дал отговорна и обемиста работа, би следвало трудът да не е тежко бреме за нас.

Битие 2:15: “И Господ Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.”

Това, което се случи след падението и отделянето на човека от Бога обаче беше, че трудът стана непосилен и не носеше изобилие, а тежест и бреме.

След грехопадението на човека, Бог му каза, че ще се прехранва със скръб, а земята ще ражда тръни и бодили, и с пот на лицето ще яде хляб.

Битие 3:17-19

Но да се върнем на думите на Исус в Матей 11:29. Той ни предлага вместо тежкия труд със скръб и тегота, да работим заедно с Него. Игото, за което говори Исус, на практика представлява общ впряг, в който са впрягали две животни, за да работят на полето заедно. По-силното естествено е помагало на по-слабото в общите им усилия.

Когато Исус казва, че, идвайки при Него, Той ще ни успокои или с други думи, че ще ни даде мир, думата в оригинала за почивка, мир е “anapausin”, която значи вътрешен мир и почивка, докато правиш това, което е необходимо да се свърши. Не почивка от работа, а почивка докато работиш.

Ако проследим служението на Исус на земята, ще открием, че Той имаше много интензивно ежедневие, но никога не беше притеснен, никога не беше припрян. Понякога дори изглеждаше, че закъснява. Веднъж закъсня с няколко дни и Лазар, когото искаше да изцели, вече беше умрял докато пристигне при него. Но това не притесни Исус, а само му даде възможност да демонстрира възкресенската сила на Бога.

Почивка е всяко нещо, което те фокусира върху благодатта, добрината и славата на Бог. Нека работим не само като за Господа, но и с Него. Да се стремим винаги да го въвличаме в своите начинания, да го оставим да ни напътства и води. Нашите стойност и ценност не идват от резултатие ни, а от естеството ни. Бог ни цени независимо от резултатите ни, защото сме Негови деца и Той ни обича.

Но всеки добър баща иска децата му да са успешни. Нека оставим Бог да ни направи успешни по Неговия начин, без това да носи тегота, душевна умора и печал. А вместо това да побеждаваме заедно с Него и да се наслаждаваме на общите ни победи. Ако усещаш, че това послание те предизвиква да поканиш Исус да стане твой партньор и да те води, да поеме бремето и тежестта на твоите усилия, можеш с прости думи, но от сърце да Го поканиш да стане господар на живота ти и на бизнеса ти.

Вдъхновено от When You’re Tired of Being Tired by Craig Groeschel

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Християнска Бизнес Мрежа

Bключи Cе
Моля, свържете се с нас на емайл: info@regalconnect.org  или на телефон:
+359 89 727 2740
(Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat)
bg_BGBG