Бъди миротворец там, където правиш бизнес.

ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ

Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии чада“ 

Матей 5:9

ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци“ 

Римляни 12:18

Когато назрее конфликт в офиса, без значение кой е виновен, това е добра възможност за нас да се докажем като синове и дъщери на Бог. Да бъдем миротворци би следвало да е нашия подход към юридически казуси и конфликти.

„37 библейски бизнес навика за изграждане на процъфтяваща компания, която почита Бога и благославя света“ („Christ centered company“)

Дали да бъдем миротворци означава да избягваме конфликтите? Конфликти и поводи за конфликти ще има винаги. Не можем да избегнем ситуациите, в които се противопоставяме един на друг. Но въпросът е как подхождаме към конфликтните ситуации. Ако се опитваме да ги избегнем, ние на практика не се справяме с причината, а само отлагаме решението. Но ако подходим с отношението „аз няма да се боря да изляза от ситуацията победител на всяка цена, но ще се стремя да съхраня взаимоотношенията си с хората, с които съм в конфликт“, това вече е позиция на миротворец. Да търсим мир във взаимоотношенията с другите е решение и не е свързано с това, кой е крив и кой – прав.

 

Търси мира и стреми се към него

Псалм 34:14б

 

  • КНЯЗА НА МИРА.

В Исая 9:6 Исус е наречен Княз на мир. Ако искаме да сме миротворци, най-добрия начин е да поканим Княза на мира да се намеси в ситуацията. Той умееше да се справя с конфликтни ситуации далеч по-тежки от нашите по време на земното си служение. И с радост би се заел с твоята ситуация, ако му позволиш и днес чрез Святия си Дух.

 

  • НЕ ВСИЧКИ ЩЕ ПРИЕМАТ ПОМИРЕНИЕТО.

Павел пише в Римляни 12:18 ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци. Явно не винаги се получава. Има хора, които „се хранят“ от конфликтите. Но според Библията едно от шестте неща, които Бог мрази, е човек, „който сее раздори между братята си“ (Притчи 6:19б). Божията благодат и милост се протяга и към такива хора, но отхвърляйки мира, те на практика отхвърлят Княза на мира. Ние обаче сме отговорни единствено за това каква е нашата позиция. И трябва да направим всичко, което зависи от нас, да има мир във взаимоотношенията ни с другите.

 

  • ИЗКЛЮЧЕТЕ „РАЗВАЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН“!

Една от причините мира и атмосферата на разбирателство в един екип да бъдат нарушени, е говоренето зад гърба на хората. За това трябва да установим култура на нулева толерантност към клюки и интриги. Причината да обсъждаме някого може да е слабост в характера му или постъпка, която не одобряваме, но това не е достатъчно основание да го правим в отсъствието на самия човек. За съжаление има хора, които са много добри в това да създават интриги, като настройват хората един против друг. Отговорност на лидера е да разпознае проблема и да го отстрани в зародиш. Да не оставяме това да се превърне в култура на целия екип.

В Матей 18 Исус ни учи да търсим директна комуникация с хората, с които имаме конфликти. Разбира се, ако търсим мира, трябва да подхождаме с простителност и смирение. Ако сме просто слушатели, без да сме част от проблема или решението му, ние ставаме проводник на клюки и също носим отговорност.

 

  • ИСТИНА ИЛИ ИСТИНА С ЛЮБОВ.

Нека вместо това с любов да говорим истината и да израстваме, за да станем подобни на Христос във всяко отношение. Той е главата.“

Ефесяни 4:15

 

Не винаги просто изнасяне на фактите води до решение на проблема. Нужно е да сме мъдри. Да преценим доколко отсрещната страна е готова да чуе фактите. Във всяка конфликтна ситуация има определени факти, но има и взаимоотношения. Трябва да използваме фактите внимателно, като се стремим да не разрушим взаимоотношенията с хората, които са участници в конкретната ситуация. Освен това фактите могат да бъдат тълкувани различно в зависимост от гледната точка. Адвокатите са специалисти в това. Те могат на базата на определени факти да заемат и едната и другата страна в конфликта, в зависимост от това кой им плаща 😊

Но Исус нарича себе си Истината. А Бог също е и Любов. Той не просто има любов. Любовта е личност, както и Истината. Ако погледнем на проблемната ситуация и на фактите с Божиите очи, какво ще видим? Много пъти отвъд фактите се крият взаимоотношения, емоции. Затова трябва да поставяме взаимоотношенията с хората и нашето взаимоотношение с Бога над фактите, когато се справяме с конфликтни ситуации.

 

  • ИЗВИНЯВАЙ!

Друго важно нещо е да можем да си признаваме, когато сме сгрешили и да се извиним. Не е слабост да си признаеш грешката и да поискаш прошка. Разбира се, в света има правило никога да не признаваш, защото признаеш ли биваш наказан. Затова трябва да градим атмосфера на простителност в екипа си, а не на осъждение.

 

  • ЗАЩО ВСЕ НА МЕН СЕ СЛУЧВА?

Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според <Неговото> намерение.

Римляни 8:28

Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изпитни като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост

Яков 1:2-3

Когато изпаднем в конфликтна ситуация, може да решим, че нещо не е наред с нас или, че ни се е случило нещо лошо. Но Бог използва такива моменти, за да ни научи на нещо, и да изгради характера ни. А в крайна сметка Бог е способен да обърне негативната ситуация в нещо добро в дългосрочен план.

Вдъхновено от: “The Christ-Centered Company” by Darren Shearer

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Email

Християнска Бизнес Мрежа

Bключи Cе
Моля, свържете се с нас на емайл: info@regalconnect.org  или на телефон:
+359 89 727 2740
(Viber, WhatsApp, Telegram, WeChat)
bg_BGBG